PDF Imprimare Email

Fundația Copiii Făgăduinței

Cine suntem?

Fundaţia "Copiii Făgăduinței" din Oradea este o organizaţie caritabilă bazată pe principiile creştine, înfiinţată de Mitra Samuil în anul 1998. Drama copiiilor străzii, a celor ce proveneau din orfelinatele de stat şi a celor abandonaţi de propriii părinţi în viaţă, a celor ce cerşeau la porţile bisericilor, a dus la înfiinţarea unei instituţii menite să vină în ajutorul celor părăsiţi, a celor fără şansă.
      La început a fost doar o iniţiativă de intervenţie imediată, un reflex creştin de ajutorare a aproapelui dezumanizat de sărăcie şi abuz. Cu timpul am devenit o instituţie prestatoare de servicii sociale, iar în prezent avem două centre.
 

Premisele ajutorului oferit de noi

  • promisiunea, şansa fericirii este dată tuturor oamenilor indiferent de rasă, etnie, sau clasă socială
  • etnia ţigănească este în deobşte recunoscută ca grup etnic defavorizat
  • creştinii sunt chemaţi să participe activ la în ndreptarea inechităţilor sociale, prin ajutorarea materială şi prin educaţia celor defavorizaţi

Obiective generale ale FCF

  • prevenirea abandonului şcolar
  • integrarea socială a tinerilor dezinstituţionalizaţi şi a persoanelor aflate în risc de marginalizare sau excluziune socială

Resurse

La început întreaga activitate a fost susţinută financiar de persoane şi instituţii creştine din străinătate. În ultimii ani am beneficiat de finanţări din partea autorităţilor locale pentru proiecte specifice. Deasemeni mai recent firme romneşti şi persoane particulare ni s-au alăturat prin donaţii în bani şi materiale, precum şi prin voluntariat.

Parteneri

Vivien Gowlett
Metro Cash & Carry